SGF VIETNAM

Vui lòng nhấp chuột vào biểu tượng camera của làng tương ứng để xem. 

Vui lòng nhấp chuột vào các cụm camera quan sát (CCTV) bên dưới

để khám phá những điều thú vị về con người và nông phẩm của từng ngôi làng Saemaul nhé.

 

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

    Chưa xem sản phẩm nào