SGF VIETNAM

Mô hình làng mới Hàn Quốc thí điểm tại Việt Nam

Saemaul Undong còn được gọi là phong trào Cộng đồng Mới, phong trào Làng mới, phong trào Saemaul… Đây là một sáng kiến chính trị được đưa ra vào năm 1970 để hiện đại hóa kinh tế nông thôn Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, Quỹ toàn cầu hoá Saemaul bắt đầu triển khai dự án toàn cầu hoá Saemaul từ năm 2005, đến nay xây dựng được 8 làng thí điểm theo mô hình Saemaul tại 5 tỉnh Ninh Thuận, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế và Hậu Giang.

XÓM TỔ, tỉnh THÁI NGUYÊN

XÓM PHÚ NAM 1, tỉnh THÁI NGUYÊN

THÔN MỘ ĐẠO, tỉnh BẮC NINH

THÔN TRẠCH PHỔ

THÔN TẬP LẬP 2

THÔN TÂN MỸ

ẤP TÂN QUỚI LỘ, TỈNH HẬU GIANG

ẤP 9, TỈNH HẬU GIANG

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

    Chưa xem sản phẩm nào