SGF VIETNAM

 

Đây là những hình ảnh được truyền phát trực tiếp thông qua các camera giám sát tại các khu vực trang trại nuôi trồng của HTX Saemaul Ấp 9 Lương Tâm, tỉnh Hậu Giang.

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

    Chưa xem sản phẩm nào