SGF VIETNAM

Đây là những hình ảnh được truyền phát trực tiếp thông qua các camera giám sát tại các khu vực trang trại nuôi trồng của HTX Saemaul.

Khu vực trang trại của Lương Tâm 9 đang đổi mới từng ngày. Sau khi chọn được khu vực dành cho nhà kính, Lương Tâm 9 đang được xây mới.

Tại đây, bà con đang trồng dưa lưới và nấm.

 

 

 

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

    Chưa xem sản phẩm nào