SGF VIETNAM

Đây là những hình ảnh được truyền phát trực tiếp thông qua các camera giám sát tại các khu vực trang trại nuôi trồng của HTX Saemaul Mộ Đạo, tỉnh Bắc Ninh.

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

    Chưa xem sản phẩm nào