SGF VIETNAM

Sau khi tìm kiếm mô hình hiệu quả, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã đi tiên phong trong phong trào chuyển đổi 100% diện tích trồng lúa toàn xã sang mô hình mới trồng xoài ba màu, cho hiệu quả kinh tế rất cao.

Cây xoài ba màu là loại cây dễ trồng, ngắn ngày, chỉ sau 18 tháng trồng là cho trái, thu hoạch 2-3 đợt/năm, cây càng lâu năm năng suất càng cao. Nông dân chỉ đầu tư năm đầu tiên và thu hoạch trọn vẹn trong những năm sau.

Năm 2019, Quỹ toàn cầu hóa (SGF) đã lựa chọn Bình Phước Xuân xây dựng làng thí điểm Saemaul.

Hiện xoài đang có thị trường tiêu thụ rất tốt sang Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc và các tỉnh, thành trong nước.

Đến nay, nông dân Bình Phước Xuân không chỉ trồng xoài ba màu mà còn phát triển tốt giống xoài hạt lép An Giang cùng các sản phẩm mới như làm từ quả xoài.

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

    Chưa xem sản phẩm nào