SGF VIETNAM

Đây là những hình ảnh được truyền phát trực tiếp thông qua các camera giám sát tại các khu vực trang trại nuôi trồng của HTX Saemaul.

2020 là năm thứ 4 dự án thí điểm nông thôn mới Hàn Quốc được triển khai tại ấp Tân Quới Lộ, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Đến nay, hợp tác xã Saemaul – Tân Quới Lộ đã xây dựng thêm nhiều nhà kính, thử nghiệm và trồng nhiều loại nông sản mới.

Camera ngoài trời cho thấy hình ảnh trực tuyến của khu vực ngoài trời, cho thấy cảnh quan của đồng lúa và bầu trời Tân Quới Lộ cùng các nhà kính trồng nấm và trồng dưa lưới.

Camera trong nhà kính dưa lưới sẽ cho thấy hình ảnh các quả dưa lưới lớn lên từng ngày.

 

 

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

    Chưa xem sản phẩm nào