SGF VIETNAM

Năm 2019, Quỹ Toàn cầu hóa Saemaul (SGF) tại Việt Nam đã thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chọn xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh thực hiện mô hình Làng Mới – Saemaul,  trong giai đoạn 2019 – 2023.

Tuy thuộc vùng đất “Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh”, nhưng người dân xã tân Hội Trung chủ yếu trồng lúa và trồng mít. Một số hộ phát triển thêm nghề nuôi ếch.

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

    Chưa xem sản phẩm nào