SGF VIETNAM

Máy gặt đập liên hợp là thiết bị máy nông nghiệp chung của HTX Saemaul.

Mã: may-gdlh-combined-harvester Danh mục:

Mô tả

Nhờ việc sử dụng dịch vụ nông nghiệp như thuê máy cày, máy gặt, máy tuốt lúa mà đỡ góp phần tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất, giải phóng sức lao động, tăng thu nhập cho nông dân.

Thông tin bổ sung

Color

Green

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

    Chưa xem sản phẩm nào