SGF VIETNAM

This is a variable product.

Mã: may-cay-planter Danh mục:

Mô tả

Nhờ việc sử dụng dịch vụ nông nghiệp như thuê máy cày, máy gặt, máy tuốt lúa mà đỡ góp phần tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất, giải phóng sức lao động, tăng thu nhập cho nông dân.

Thông tin bổ sung

Color

Blue, Green, Red

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

    Chưa xem sản phẩm nào