SGF VIETNAM

Khánh thành văn phòng HTX Saemaul Tân Hội Trung

  • Tháng Tư 8, 2021

LỊCH TRÌNH LỄ KHÁNH THÀNH (dự kiến) Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 8:30 sáng ngày 8/8/2021. Vui lòng xem stream trực tiếp tại trang web này. https://youtu.be/jDqdppQFgdI  

Khánh thành khu văn phòng hợp tác xã Saemaul Bình Phước Xuân, An Giang

  • Tháng Tư 7, 2021

Xã Bình Phước Xuân, thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là nơi Quỹ Toàn cầu hoá Saemaul (SGF, Hàn Quốc) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD, Việt Nam) hơp tác thí điểm mô hình làng mới (saemaul) của Hàn Quốc. Hôm nay, 07/04/2021, khu vực văn phòng hợp tác xã…