SGF VIETNAM

Mã: gao-tan-lap-2 Danh mục:

Mô tả

VietGAP (viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practice) là một bộ quy trình sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành đối với từng sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi.
Các tiêu chuẩn của VietGAP bao gồm:
• Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất .
• An toàn thực phẩm, đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch.
• Môi trường làm việc phù hợp với sức lao động của người nông dân.
• Truy tìm nguồn gốc sản phẩm từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ.
Đối với nhóm sản phẩm trồng trọt VietGAP, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn cũng đưa ra một bộ tiêu chuẩn nhất định. Các đơn vị sản xuất bắt buộc phải đảm bảo xây dựng được các bước sau mới được cấp chứng chỉ VietGAP trồng trọt:
CÁC BƯỚC XÂY DỰNG VIETGAP TRỒNG TRỌT:
Các bước Nội dung công việc Trách nhiệm
Chủ trì Hỗ trợ
Bước 1 Khảo sát điều kiện ban đầu ViTEST DN
Bước 2 Lấy mẫu đất, nước tưới ViTEST DN
Bước 3 Đào tạo kiến thức về VietGAP ViTEST DN
Bước 4 Phân công soạn hệ thống tài liệu ViTEST DN
Bước 5 Xây dựng hệ thống tài liệu ViTEST DN
Bước 6 Ban hành và áp dụng thử DN DN
Bước 7 Đào tạo đánh giá nội bộ ViTEST DN
Bước 8 Thực hiện đánh giá nội bộ ViTEST DN
Bước 9 Khắc phục (nếu có) ViTEST DN
Bước 10 Đăng ký chứng nhận DN ViTEST
Đánh giá và cấp giấy chứng nhận

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

    Chưa xem sản phẩm nào