SGF VIETNAM

Tin vui, vừa qua (7-2020) UBND H. Hòa Vang và Quỹ Toàn cầu hóa Nông thôn mới Saemaul (SGF) tổ chức ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận các nội dung liên quan đến việc triển khai dự án “Xây dựng mô hình nông thôn mới Saemaul” tại thôn Thái Lai, xã Hòa Nhơn với mức kinh phí tài trợ 15 tỷ đồng với mục tiêu hỗ trợ người dân thôn Thái Lai xây dựng mô hình nông thôn mới hiệu quả, phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Theo đó, trong thời gian 5 năm (từ năm 2019 đến năm 2024), Quỹ SGF sẽ tập trung hỗ trợ việc cơ giới hóa nông nghiệp; tư vấn, nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình nông nghiệp phù hợp với thôn Thái Lai; xây dựng cơ sở hạ tầng…

Vui lòng xem nội dung đầy đủ tại Địa chỉ cần đến,Du xuân ở Thái Lai,Du xuân ở Thái Lai – Báo Công an TP Đà Nẵng: CADN Online- Kết nối niềm tin

 

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

    Chưa xem sản phẩm nào