SGF VIETNAM

Khánh thành khu văn phòng hợp tác xã Saemaul Bình Phước Xuân, An Giang

  • Tháng Tư 7, 2021

Xã Bình Phước Xuân, thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là nơi Quỹ Toàn cầu hoá Saemaul (SGF, Hàn Quốc) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD, Việt Nam) hơp tác thí điểm mô hình làng mới (saemaul) của Hàn Quốc. Hôm nay, 07/04/2021, khu vực văn phòng hợp tác xã…

THÔNG BÁO MỜI THẦU DỰ ÁN TẠI ĐÀ NẴNG

  • Tháng Mười Hai 4, 2020

Saemaul Globalization Foundation thông báo mời thầu: “Dự án: Xây dựng Nhà văn hóa Saemaul Thái Lai” Địa điểm: thôn Thái Lai, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng   Nội dung đấu thầu: Công trình xây dựng theo thiết kế của Saemaul Globalization Foundation (SGF) Các cá nhân, đơn vị quan tâm…

THÔNG BÁO MỜI THẦU DỰ ÁN TẠI AN GIANG

  • Tháng Mười Một 27, 2020

Saemaul Globalization Foundation thông báo mời thầu: “Dự án: Xây dựng khối văn phòng làm việc HTX Saemaul Bình Phước Xuân” Địa điểm: Xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang   Nội dung đấu thầu: Công trình xây dựng theo thiết kế của Saemaul Globalization Foundation (SGF) Các cá nhân, đơn vị…